อ่างเก็บน้ำท่ากวย  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
ชื่อสถานที่ : อ่างเก็บน้ำท่ากวย
 
ที่ตั้ง : ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 
ข้อมูล : เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำท่ากวยตามพระราชดำริในพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
ผู้เข้าชม 71 ท่าน