-คู่มือประชาชน- การแจ้งถมดิน


การรับชำระภาษีป้าย


คู่มือ การขอใบอนุญาติก่อสร้าง


สถิติการให้บริหาร ประชาชน อบต.เจ้าวัด ปี 2561

 
  (1)