การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายบริหาร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
รับโอนย้าย ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 3 อัตรา
1.นักบริหารงานคลัง(อำนวยการท้องถิ่นต้น)           จำนวน 1 อัตรา
2.นักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)      จำนวน 1 อัตรา
3.นักบริหารงานการศึกษา(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น   จำนวน 1 อัตรา

สนใจติดต่อ 056-040285

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 10.32 น. โดย คุณ วิภา จันทร์ต๊ะตืิอ

ผู้เข้าชม 64 ท่าน