ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ป้าแวะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ป้าแวะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.คลองมะดิษย์ หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.คลองมะดิษย์ หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]

  (1)